Tripod máy ảnh, điện thoại Benro FIF19AIB0 (Aluminum)